Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia ZOHOR pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: CABADAJ Marek
0904 804 830
Tajomník: UHLÍK Jaroslav 0907 917 752
Hospodár: KLIMENT František
0905 961 348
Ved. RS: CABADAJ Marek 0904 804 830
Brigádny referent: VASEK Peter 0910 961 051
Referent pre mládež:  JASLOVSKÝ Marián
0911 325 311
Pomocný brigádny referent:
HEDBÁVNY Martin 0915 227 888


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Zohor:

KLIMENT František - 0905 961 348


Členská schôdza: Dňa 27.1.2024 o 8:30hod. v Kultúrnom dome Zohor