Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia ZOHOR pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: CABADAJ Marek
 0904 804 830
Hospodár: KLIMENT František
 0905 961 348
Ved. RS: zast. predseda
 0904 804 830
Brigádny referent: ŠVAJDLENKA František
 
Referent pre mládež:  VASEK Peter
 0910 961 051
Člen výboru:
VALENT Peter
 0918 487 947
Tajomník:
UHLÍK Jaroslav
 0907 917 752

Termíny brigád na rok 2022Zraz členov je vždy o 07:30 hod. pred rybárskym domom v Zohore. So sebou si prineste

pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Zohor:

KLIMENT František - 0905 961 348


Členská schôdza: Dňa  o  hod. v Kultúrnom dome Zohor