Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

ONLINE PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV

www.povolenienarybolov.sk

Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený OZ SRZ najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Členský príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku zrealizovaný najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka.

Dňa 18.1.2023, 22.2.2023, 13.3.2023  sa uskutoční v čase od 16:00 do 20:00 osobný predaj v rybárskom dome v Zohore.

Režijný poplatok pri osobnom predaji - 3€.