Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

ONLINE PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV

www.povolenienarybolov.sk

Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený OZ SRZ najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Členský príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku zrealizovaný najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka.


Osobný predaj povolení:
2.1.2024 13:00 - 17:00 * 23.1.2024 13:00 - 17:00 * 13.2.2024 13:00 - 17:00 * 27.2.2024 13:00 - 17:00
12.3.2024 13:00 - 17:00 * 26.3.2024 13:00 - 17:00

 

Režijný poplatok pri osobnom predaji - 3€.


Predaj povolení na rok 2024 bude ukončený 30.4.2024.