Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia VYSOKÁ PRI MORAVE pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: KADNÁR Róbert  0915 456 148
Tajomník:
KAVICKÝ Martin  0905 418 672
Hospodár: MALÁRIK Boris
 0911 721 822
Ved. RS: HORŇÁK Peter
 0905 666 027
Brigádny referent: VINCEK Boris  
 0918 676 990
Referent pre mládež:  ŠEBELA Peter
 0917 570 998
Rerent pre starostlivosť o čistotu revírov
HAZLINGER Robert
 0902 320 462
Člen výboru: CHMELA Tomáš  0948 050 111
Člen výboru:
VIŠVÁDER Pavol  0903 638 693


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Vysoká pri Morave:

MALÁRIK Boris, Vysoká pri Morave - 0911 721 822

Členská schôdza: Dňa 7.1.2023 o 14:00hod. v Kultúrnom dome Vysoká pri Morave.