Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia VYSOKÁ PRI MORAVE pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: KADNÁR Róbert  0915 456 148
Hospodár: MIŠKOLCI Anton
 0908 391 160
Ved. RS: HORŇÁK Peter
 0905 666 027
Brigádny referent: KUDLICA Karol 
 0915 082 048
Referent pre mládež:  VIŠVÁDER Pavol
 0903 638 693
Člen výboru:
CHMELA Tomáš
 0948 050 111
Rerent pre starostlivosť o čistotu revírov
HAZLINGER Robert
 0902 320 462
Člen výboru:
KAVICKÝ Martin
 0905 418 672
Člen výboru:
VINCEK Boris
 0918 676 990

Termíny brigád na rok 2022

 

Zraz členov je vždy o 08.30 hod na Námestí oslobodenia.

So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Vysoká pri Morave:

MIŠKOLCI Anton, Nová, Vysoká pri Morave - 0908 391 160

Členská schôdza: Dňa o hod. v Kultúrnom dome Vysoká pri Morave.