Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia VYSOKÁ PRI MORAVE pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: KADNÁR Róbert  0915 456 148
Tajomník:
KAVICKÝ Martin  0905 418 672
Hospodár: MIŠKOLCI Anton
 0908 391 160
Ved. RS: HORŇÁK Peter
 0905 666 027
Brigádny referent: VINCEK Boris  
 0918 676 990
Referent pre mládež:  ŠEBELA Peter
 0917 570 998
Rerent pre starostlivosť o čistotu revírov
HAZLINGER Robert
 0902 320 462
Člen výboru: CHMELA Tomáš  0948 050 111
Člen výboru:
VIŠVÁDER Pavol  0903 638 693

Termíny brigád na rok 2022

22.01.2022 * 05.02.2022 * 12.02.2022 * 26.02.2022  * 26.03.2022  * 03.09.2022 * 22.10.2022 * 12.11.2022 

Zraz členov je vždy o 08.00 hod na Námestí oslobodenia.

So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Vysoká pri Morave:

MIŠKOLCI Anton, Nová, Vysoká pri Morave - 0908 391 160

Členská schôdza: Dňa o hod. v Kultúrnom dome Vysoká pri Morave.