Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Predaj povolení 2019

Predaj povolení na rybolov, členských známok a iných náležitostí spojených s výkonom rybárskeho práva, či plnení si

členských povinností sa uskutočňuje v rybárskom dome na Staničnej č. 5, Zohor nasledovne:


Jún

Streda: od 14.00 do 18.00

Máj 

Streda: od 14.00 do 18.00

Apríl

Pondelok: od 12.00 do 18.00

Streda: od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00

Február, Marec

Pondelok: od 12.00 do 19.00

Utorok: od 16.00 do 19.00

Streda: od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 19.00

V prípade, že stránkový deň vychádza na sviatok, povolenie sa nevydávajú!!!