Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Predaj povolení 2022

Predaj povolení na rybolov, členských známok a iných náležitostí spojených s výkonom rybárskeho práva, či plnení si

členských povinností sa uskutočňuje v rybárskom dome na Staničnej č. 5, Zohor nasledovne:

www.povolenienarybolov.sk