Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia KUCHYŇA pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: CÍCH Michal 0911 707 666
Hospodár: BAČEK Róbert
0918 336 307
Pomocný hospodár:
BARIČIČ Michal
0902 859 919
Tajomník: ADAMKO Mário 0907 112 498
Ved. RS: ROZBORIL Vladimír 0905 769 456
Brigádny referent: VOLNÝ Martin
0910 591 124
Pokladník: MARCINOVÝCH Milan
0905 625 176
Referent pre mládež: CHAMRAZ Marian
0905 606 613
Referent pre starostlivosť o revíry: MULLER Roman
0903 444 412


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Kuchyňa:

BAČEK Róbert - 0918 336 307

CÍCH Michal - 0911 707 666

Členská schôdza: Dňa 29.1.2023 o 9:00hod. v Kultúrnom dome.