Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia KUCHYŇA pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: CÍCH Michal 0911 707 666
Hospodár: ADAMKO Mário 
0907 112 498
Pomocný hospodár:
VOLNÝ Martin 0910 591 124
Tajomník: BAČEK Róbert
0918 336 307
Ved. RS: ROZBORIL Vladimír 0905 769 456
Brigádny referent: BARIČIČ Michal
0902 859 919
Pokladník: MARCINOVÝCH Milan
0905 625 176
Referent pre mládež: CHAMRAZ Marian
0905 606 613
Referent pre starostlivosť o revíry: MULLER Roman
0903 444 412


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Kuchyňa:

BAČEK Róbert - 0918 336 307

CÍCH Michal - 0911 707 666

Členská schôdza: Dňa 17.2.2024 o 9:00hod. v Kultúrnom dome.