Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia KUCHYŇA pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: CÍCH Michal 0911 707 666
Hospodár: BAČEK Róbert
0918 336 307
Tajomník: MARCINOVÝCH Milan
0905 625 176
Ved. RS: ROZBORIL Vladimír 0905 769 456
Brigádny referent: VOLNÝ Martin
0910 591 124
Brigádny referent: ADAMKO Mário
0907 112 498
Referent pre mládež: CHAMRAZ Marian
0905 606 613

Termíny brigád na rok 2022

19.02.2022 * 19.03.2022 * 02.04.2022 * 30.04.2022 * 04.06.2022 * 16.07.2022 * 06.08.2022 * 10.09.2022 * 08.10.2022 * 19.11.20222

Zraz členov je vždy o 08.00 hod.So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k

potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Kuchyňa:

CÍCH Michal - 0908 532 283

BAČEK Róbert - 0918 336 307

Členská schôdza: Dňa o hod. v Kultúrnom dome.