Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia JAKUBOV pri MsO SRZ Záhorie

 Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: PAJPACH Marián st. 0905 745 582 
Tajomník: CSENTE Zsolt 0907 705 351
Hospodár: BOBÁK Tomáš
0905 306 494
Pomocný hospodár: BOROVKA Miroslav 0905 542 179
Ved. RS:
FABO Ján
0915 375 414
Brigádny referent: HLADÍK Jaroslav 0911 221 197
Pomocný brigádny referent: UHRINEC Ján 0915 244 530

Predaj hosťovacích povolení pre obvod Jakubov:

BOBÁK Tomáš - 0905 306 494

V predajni rozličného tovaru Jakubov.

Členská schôdza: Dňa 13.1.2024 o 9:00hod. v Kultúrnom dome Jakubov.