Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia JAKUBOV pri MsO SRZ Záhorie

 Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: PAJPACH Marián st. 0905 745 582 
Tajomník: BOBÁK Tomáš 0905 306 494
Hospodár: BOROVKA Miroslav
0905 542 179
Pomocný hospodár: UHRINEC Ján 0915 244 630
Ved. RS: GOREL Ján
0911 990 524
Pomocný ved. RS:
FABO Ján
0915 375 414
Brigádny referent: CSENTE Zsolt 0907 705 351
Pomocný brigádny referent: LORENCOVIČ Peter ml 0904 070 601
Referent pre mládež:  SLOBODA Marián
0903 232 086

 Termíny brigád na rok 2022

26.3.2022 * 23.4.2022 * 11.6.2022 * 3.9.2022 * 8.10.2022 * 12.11.2022

Zraz členov je vždy o 08.00 hod na štrkovisku I. pri rybárskej búde.

So sebou si prineste pracovné náradie nepremokavú obuv a členský preukaz k

potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Jakubov:

BOROVKA Miroslav - 0905 542 179

V predajni rozličného tovaru Jakubov.

Členská schôdza: Dňa o hod. v Kultúrnom dome Jakubov.