Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia JAKUBOV pri MsO SRZ Záhorie

 Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: PAJPACH Marián st. 0905 745 582 
Tajomník: BOBÁK Tomáš 0905 306 494
Hospodár: BOROVKA Miroslav
0905 542 179
Pomocný hospodár: UHRINEC Ján 0915 244 630
Člen výboru: GOREL Ján
0911 990 524
Ved. RS:
FABO Ján
0915 375 414
Brigádny referent: CSENTE Zsolt 0907 705 351
Pomocný brigádny referent: LORENCOVIČ Peter ml 0904 070 601
Referent pre mládež:   

Predaj hosťovacích povolení pre obvod Jakubov:

BOROVKA Miroslav - 0905 542 179

V predajni rozličného tovaru Jakubov.

Členská schôdza: Dňa 7.1.2023 o 9:00hod. v Kultúrnom dome Jakubov.