Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia LOZORNO pri MsO SRZ Záhorie

 Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: ZEMAN Radovan 0905 237 587
Hospodár: ELIÁŠ Peter
0907 866 964
Ved. RS: BRENER Anton 0903 787 736
Brigádny referent: HAVLÍK Milan 0903 201 794
Tajomík: SOJKA Martin
0910 321 074
Pomocný hospodár:
VLČEK Andrej
0905 801 850
Člen výboru: BOČEV Ivan
0902 911 380
Člen výboru: ABEL Igor
0905 387 063
Pomocný brigádny referent: PAVLÍČEK František 0907 706 592 

Predaj hosťovacích povolení pre obvod Lozorno:

BOČEV Ivan   - 0902 911 380

Členská schôdza: Dňa 4.2.2024 o 11:00hod. v Reštaurácii Zorno.