Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia LOZORNO pri MsO SRZ Záhorie

 Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: ZEMAN Radovan 0905 237 587
Hospodár: ELIÁŠ Peter
0907 866 964
Ved. RS: BRENER Anton 0903 787 736
Brigádny referent: ZEMAN Radovan
0905 237 587
Tajomík: MASAROVIČ Alexander 0905 847 529
Pomocný hospodár:
VLČEK Andrej
0905 801 850
Člen výboru: PAVLÍČEK František
0907 706 592
Pomocný brigádny referent: HAVLÍK Milan
0903 201 794

Termíny brigád na rok 2022

VN Lozorno č.II

9.4.2022 * 23.4.2022 * 28.5.2022 * 10.9.2022 * 24.9.2022 * 8.10.2022 

Zraz členov je vždy o 08.00 hod. na VN Lozorno č. II. So sebou si prineste pracovné náradie a

členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Lozorno:

ZEMAN Radovan   - 0905 237 587

Členská schôdza: Dňa o hod. v Reštaurácii Zorno.