Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia MALACKY pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: KAŠŠA Martin 0950 406 705
Hospodár: BUKOVSKÝ Tomáš
0905 693 301
Pomocný hospodár:
PŠENICA Ján
0911 426 299
Ved. RS: ŽILAVÝ Martin
0907 059 647
Brigádny referent: LINEK Andrej
0902 223 595
Pomocný brigádny referent:
PECÚCH Andrej
0944 900 210
Člen výboru:   ŠVÁRA Juraj
0905 730 075
Člen výboru:  HOĎA Peter
0910 372 624
Člen výboru, kontrola kvality vôd:
GÁLIK Marián
0904 271 179

Termíny brigád na rok 2022


Zraz členov je vždy o 08.00 hod. na parkovisku pri ŠH Malina.

So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Malacky:

BUKOVSKÝ Tomáš - 0905 693 301

Členská schôdza:  Dňa o hod. v Kine Záhoran v Malackách