Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia PLAVECKÝ ŠTVRTOK pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: ŠIMEK ROMAN
0911 254 534
Tajomník:
CZAGÁŇ Ľudovít 0918 594 041
Hospodár: ZAŤKO Tomáš
0940 242 980
Ved. RS: NOVÁK Martin 0904 011 061
Pomocný brigádny referent: SIROTA Marián
0917 107 649
Brigádny referent:  OLEŠŇANÍK Martin
0911 732 249


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Plavecký Štvrtok:

KLEŠTINCOVÁ Jarmila - 0904 948 862

Členská schôdza: Dňa 15.1.2023 o 9:00hod. v Kultúrnom dome.