Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia PLAVECKÝ ŠTVRTOK pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: ŠIMEK ROMAN
0911 254 534
Tajomník:
KLEŠTINCOVÁ Jarmila
0904 948 862
Hospodár: ZAŤKO Tomáš
0940 242 980
Ved. RS: CZAGÁŇ Ľudovít 0918 594 041
Brigádny referent:  OLEŠŇANÍK Martin 0911 732 249
Člen výboru: RELL Rastislav
0915 436 300
Člen výboru:  DEMIN Marek
0904 062 444


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Plavecký Štvrtok:

KLEŠTINCOVÁ Jarmila - 0904 948 862

Členská schôdza: Dňa 14.1.2024 o 9:00hod. v Kultúrnom dome.