Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia PLAVECKÝ ŠTVRTOK pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: CHMELA Karel  0911 760 674
Tajomník:
ŠIMEK Roman
 0911 254 534
Hospodár: KLEŠTINEC Jozef
 0903 851 104
Ved. RS: CZAGÁŇ Ľudovít  0918 594 041
Brigádny referent: SIROTA Marián
 0917 107 649
Člen výboru:  ŠIMEK Peter
 0949 167 040
Člen výboru:  HEDBÁVNY Martin
 0915 227 888

Termíny brigád na rok 2022

Pieskovňa - Osmička:

12.3.2022 * 23.4.2022 * 7.5.2022 * 18.6.2022 * 24.9.2022 * 29.10.2022 

Zraz členov je vždy o 08.00 hod. na Pieskovni.

So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Plavecký Štvrtok:

KLEŠTINEC Jozef - 0903 851 104

Členská schôdza: Dňa o hod. v Kultúrnom dome.