Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

NOVÝ MIESTNÝ RYBÁRSKY PORIADOK 2020-2023 + MAPA REVÍROV, CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A SCHVÁLENÝCH PRÍSTUPOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ K REVÍROM MSO SRZ ZÁHORIE

GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov - dospelí

 otvoriť

GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov - do 18r.

216 ZÁKON
z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
381 VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
október 2022
Slovenského rybarského zväzu
z júla 2020
MsO SRZ Záhorie

otvoriť
VESTNÍK
Január 2019
Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady
otvoriť
otvoriť
ŽIADOSŤ O PRESTUP ČLENA SRZ
otvoriť
ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE CLENSTVA V SRZ
otvoriť
 PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SRZ
otvoriť
PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SRZ do 18r.
otvoriť
PREHĽAD RYBÁRSKYCH REVÍROV MSO SRZ ZÁHORIE