Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia ZÁHORSKÁ VES pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: LÍM Peter
 0910 620 160
Hospodár: JANČEK Pavol
 0904 066 055
Ved. RS: zast. predseda
 0910 620 160
Brigádny referent: BALÁŽ Lukáš 
 0950 516 126
Referent pre mládež:  BALÁŽ Lukáš  0950 516 126
Tajomník:
UHEREKOVÁ Zuzana
 0905 758 172
Člen výboru:
MATULA Jozef
 0904 582 507

Termíny brigád na rok 2022

Morava:

Štrkovisko:

Zraz členov je vždy o 08.30 hod. na revíry Štrkovisku. V prípade brigády na Morave je zraz pred kulturným domom.

So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Záhorská Ves:

LÍM Peter, Záhorská Ves - 0910 620 160

Členská schôdza: Dňa o hod. v Kultúrnom dome.