Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Vítame vás na oficiálnej stránke Mestskej organizácie SRZ Záhorie. Cieľom stránky je poskytovanie informácie o práci MsO SRZ Záhorie, našich revíroch, zarybňovaní, pretekoch, brigádach a ostatnej činnosti občianskeho združenia. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR!


Upozornenie!!! Podľa paragrafu 18 ods. 9 Vyhlášky 381/2018 je od dnes 28.4.2022 do 13.5.2022 vyhlásený všeobecný zákaz lovu rýb na revíroch:

1-1260 Veľkom Axi

1-0940 Štrkovisko Jakubov II.

1-1250 Vachálkov rybník


POZOR!!! JAVORINKA - Kuchyňa (pstruhový revír) nie je ešte zarevírovaný. Akonáhle bude zarevírovaný, budeme o tom informovať a revír bude následne zarybnený.


Klikni sem, ak chcete poukázať 2% z dane

Tlačivo - Poukázanie 2 percent z daní v roku 2021


Termín konania mestskej konferencie: 05.06.2022 o 9:00 Tykadielko Zohor.
*
*

Volebný poriadok 1.1.2022

Stanovy

Návrh kandidáta do orgánu ZO SRZ

Prijatie návrhu kandidáta do orgánu ZO SRZ

*

Návrh na kandidáta alebo delegáta sa predkladá výboru OZ SRZ najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie. Návrh na kandidáta možno podať osobne na výbore OZ SRZ alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo elektronicky na adresu kandidat@srz-zahorie.sk.


Výročná členská schôdza MsO SRZ Záhorie - voľby do výboru na obdobie 2022 - 2025

 

Obvodná organizácia

Dátum a čas

Miesto konania

01.

ZOHOR

10.04.2022 o 13:30 Kultúrny dom Zohor

02.

VYSOKÁ PRI MORAVE

26.03.2022 o 14:00 Kultúrny dom Vysoká pri Morave

03.

ZÁHORSKÁ VES 03.04.2022 o 09:00 Kultúrny dom Záhorská Ves

04.

KUCHYŇA 10.04.2022 o 09:00 Kultúrny dom Kuchyňa

05.

STUPAVA 03.04.2022 o 09:00 Reštaurácia u Melónka

06.

LOZORNO

24.04.2022 o 13:00 Zorno Lozorno

07.

MALACKY

3.4.2022 o 8:00 Kino Malacky

08.

PLAVECKÝ ŠTVRTOK

24.04.2022 o 09:00 Kultúrny dom Plavecký Štvrtok

09.

JAKUBOV

02.04.2022 o 9:00

Kultúrny dom Jakubov

Volebný poriadok 1.1.2022

Stanovy

Návrh kandidáta do orgánu ZO SRZ

Prijatie návrhu kandidáta do orgánu ZO SRZ

*

Návrh na kandidáta alebo delegáta sa predkladá výboru OZ SRZ najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie. Návrh na kandidáta možno podať osobne na výbore OZ SRZ alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo elektronicky na adresu kandidat@srz-zahorie.sk.


Som členom MsO SRZ Záhorie a chcem dostávať notifikačné SMS (upozornenie brigády, členská schôdza, zarybnenie, atď...)
98-980895_phone-symbol-clipart.jpg

ONLINE predaj bude spustený dňa 13.12.2021!!!
www.povolenienarybolov.sk
Žiadame členov, aby vytvárali objednávky až po odovzdaní záznamu o úlovkoch.

Termíny a miesta na odovzadie povolenia na rybolov

Nesprávne vyplnený Záznam o úlovkoch sa považuje za neodovzdaný!

Záznam o úlovkoch je potrebné odovzdať do 15. januára 2022. V prípade neodovzdania záznamu o úlovkoch MsO nevydá členovi povolenie na rybolov na následujúce obdobie. Zoznam miest - klikni tu!!!

Ak záznam posielate Slovenskou poštou, neposielajte zásielku DOPORUČENE ani DO VLASTNÝCH RÚK!!!
 

SÚHRNNÝ MATERIÁL ZÁKLADNÝCH RYBÁRSKYCH VEDOMOSTÍ PRE 
ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SLOVENSKOM RYBÁRSKOM ZVÄZE

image.png


ONLINE PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV

www.povolenienarybolov.sk

Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený OZ SRZ najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Členský príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku zrealizovaný najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka.


Prehľad členskej základne k 01.11.2021
Deti do 14r. 531
Mládež 69
Dospelí 2400
Spolu

3000