Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Vítame vás na oficiálnej stránke Mestskej organizácie SRZ Záhorie. Cieľom stránky je poskytovanie informácie o práci MsO SRZ Záhorie, našich revíroch, zarybňovaní, pretekoch, brigádach a ostatnej činnosti občianskeho združenia. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR!


Predaj povolení na rok 2024 bude ukončený 31.5.2024.
Osobný predaj povolení:
2.1.2024 13:00 - 17:00 * 23.1.2024 13:00 - 17:00 * 13.2.2024 13:00 - 17:00 * 27.2.2024 13:00 - 17:00
12.3.2024 13:00 - 17:00 * 26.3.2024 13:00 - 17:00


Dátum a miesto konania výročnej členskej schôdze 2024 nájdeš v tomto odkaze: VČS2024

Mestská konferencia MsO SRZ Záhorie sa uskutoční dňa 16.3.2024 o 9:00 v reštaurácii Tykadielko v Zohore.


Termíny a miesta na odovzdanie povolenia na rybolov

Klikni TU!!!

Nesprávne vyplnený Záznam o úlovkoch sa považuje za neodovzdaný!
Záznam je potrebné odovzdať do 15. januára 2024.

V prípade neodovzdania záznamu organizácia členovi nevydá povolenie na následujúci rok.


V prípade prestupu z/do našej organizácie prosím kontaktujte p. podpredsedu: Michal Cích tel.č. 0911 707 666


PRIJÍMANIE NOVÝCH ČLENOV

Žiadateľ vyplní prihlášku  za člena SRZ:  PRIHLÁŠKA DOSPELÝ * PRIHLÁŠKA DO 18r.

Následne je potrebné prihlášku doručiť predsedovi danej Obvodnej organizácie, do ktorej chcete byť zaradený. Kontakty na predsedov nájdete tu: PREDSEDA ObO

Ak predseda s prijatím do svojej ObO súhlasí, bude prihláška postúpená kompetentnej osobe, následne budete pozvaný na školenie a skúšky.

SÚHRNNÝ MATERIÁL ZÁKLADNÝCH RYBÁRSKYCH VEDOMOSTÍ PRE 
ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SLOVENSKOM RYBÁRSKOM ZVÄZE

image.png


ONLINE PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV

www.povolenienarybolov.sk

Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený OZ SRZ najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Členský príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku zrealizovaný najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka.


Prehľad členskej základne k 19.06.2024
Deti do 14r. 680
Mládež 129
Dospelí 2690
Spolu

3499