Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Vítame vás na oficiálnej stránke Mestskej organizácie SRZ Záhorie. Cieľom stránky je poskytovanie informácie o práci MsO SRZ Záhorie, našich revíroch, zarybňovaní, pretekoch, brigádach a ostatnej činnosti občianskeho združenia. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR!Oznamujeme naším členom, že predaj povolení na rybolov 2023 bude ukončený dňa 31.5.2023.


Konferencia MsO SRZ Záhorie sa uskutoční dňa 5.3.2023 o 9:00 v reštaurácii Tykadielko v Zohore.

Program konferencie


Dňa 18.1.2023, 22.2.2023 sa uskutoční v čase od 16:00 do 20:00 osobný predaj v rybárskom dome v Zohore.

Režijný poplatok pri osobnom predaji - 3€.


Dátum a miesto konania výročnej členskej schôdze 2023 nájdeš v tomto odkaze: VČS2023


Termíny a miesta na odovzdanie povolenia na rybolov

Klikni TU!!!

Nesprávne vyplnený Záznam o úlovkoch sa považuje za neodovzdaný!
Záznam je potrebné odovzdať do 15. januára 2023.

V prípade neodovzdania záznamu organizácia členovi nevydá povolenie na následujúci rok.


V prípade prestupu z našej organizácie do inej prosím kontaktujte p. tajomníka: Vladimír Dosedla tel.č. 0903 468 458


PRIJÍMANIE NOVÝCH ČLENOV

Žiadateľ vyplní prihlášku  za člena SRZ:  PRIHLÁŠKA DOSPELÝ * PRIHLÁŠKA DO 18r.

Následne je potrebné prihlášku doručiť predsedovi danej Obvodnej organizácie, do ktorej chcete byť zaradený. Kontakty na predsedov nájdete tu: PREDSEDA ObO

Ak predseda s prijatím do svojej ObO súhlasí, bude prihláška postúpená kompetentnej osobe, následne budete pozvaný na školenie a skúšky.

SÚHRNNÝ MATERIÁL ZÁKLADNÝCH RYBÁRSKYCH VEDOMOSTÍ PRE 
ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SLOVENSKOM RYBÁRSKOM ZVÄZE

image.png


ONLINE PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV

www.povolenienarybolov.sk

Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený OZ SRZ najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Členský príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku zrealizovaný najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka.


Prehľad členskej základne k 27.07.2023
Deti do 14r. 592
Mládež 116
Dospelí 2545
Spolu

3253