Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia STUPAVA pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: DOSEDLA Vladimír 0903 468 458
Tajomník:
KADLEČOVIČ Peter
0905 982 290
Hospodár: SAJAN Miroslav
0904 482 484
Ved. RS: KALIVODA Miroslav
0908 882 707
Brigádny referent: GORBÁR Anton Mgr.
0903 426 492
Referent pre mládež:  RAČKO Vladimír 0907 131 368
Člen výboru:
CHRUPKA Miloš
0904 091 851

Termíny brigád na rok 2022

Vachalkov rybník:

19.3.2022 * 9.4.2022 * 14.5.2022 * 12.6.2022 * 09.07.2022 * 28.8.2022 * 24.9.2022 * 23.10.2022

Zraz členov je vždy na Vachalkovom rybníku o 08.00 hod.

Stupavský potok: - zraz na Vachalkovom rybníku o 08.00 hod.

So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Stupava:

SAJAN Miroslav - 0904 482 484

Členská schôdza: Dňa o hod. v základnej škole v Stupave.