Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Obvodná organizácia STUPAVA pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: DOSEDLA Vladimír 0903 468 458
Tajomník:
KADLEČOVIČ Peter
0905 982 290
Hospodár: GORBÁR Anton Mrg.
0903 426 492
Ved. RS: CHRUPKA Miloš 0904 091 851
Brigádny referent: ŠEVČÍK Ján
0905 764 010
Referent pre mládež:  RAČKO Vladimír 0907 131 368
Pomocný brigádny referent:
MLYNÁRIK Miloš
0903 916 199


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Stupava:

DOSEDLA Vladimír - 0903 468 458

Členská schôdza: Dňa 28.1.2024 o 9:00 hod. v Stupavskej krčme u Bertoviča.