Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Výbor Mestskej organizácie SRZ Záhorie pracuje v 18 člennom zložení

Predsedníctvo výboru:  
Predseda: KADNÁR Róbert tel.č. 0915 456 148
predseda@srz-zahorie.sk
Tajomník DOSEDLA Vladimír tel.č. 0903 468 458 tajomnik@srz-zahorie.sk
Podpredseda CÍCH Michal
tel.č. 0911 707 666
info@srz-zahorie.sk
Hlavný hospodár MÜLLER Roman tel.č. 0903 444 412
hospodar@srz-zahorie.sk
Pom. hospodár 1
BUKOVSKÝ Tomáš tel.č. 0905 693 301
 
Pom. hospodár 2
GORBÁR Anton Mgr. tel.č. 0903 426 492
 
Pokladník
BOČEV Ivan
tel.č. 0902 911 380
pokladnik@srz-zahorie.sk
Ved. RS CABADAJ Marek tel.č. 0904 804 830  
Zástupca ved. RS 1
HORŇÁK Peter tel.č. 0905 666 027  
Zástupca ved. RS 2
CZAGÁŇ Ľudovít tel.č. 0918 594 041  
Učtovník PAJPACH Marián
tel.č. 0905 745 582  
Ref. pre mládež JASLOVSKÝ Marián tel.č. 0911 325 311
 
Brigádny referent KAŠŠA Martin
tel.č. 0950 406 705
 
Člen výboru ŠIMEK Roman tel.č. 0911 254 534  
Člen výboru ZEMAN Radovan tel.č. 0905 237 587
 
Člen výboru LÍM Peter tel.č. 0910 620 160  
Člen výboru UHERKOVÁ Zuzana
tel.č. 0905 758 172
 
Člen výboru BOBÁK Tomáš
tel.č. 0905 306 494
 
Členovia výboru - predsedovia obvodných organizácií:
 
01 Zohor CABADAJ Marek
tel.č. 0904 804 830 
02 Vysoká pri Mor.
KADNÁR Róbert
tel.č. 0911 456 148
03 Záhorská Ves LÍM Peter tel.č. 0910 620 160
04 Kuchyňa CÍCH Michal tel.č. 0911 707 666
05 Stupava DOSEDLA Vladimír tel.č. 0903 468 458
06 Lozorno ZEMAN Radovan tel.č. 0905 237 587
07 Malacky KAŠŠA Martin tel.č. 0950 406 705
08 Plavecký Štvrtok ŠIMEK Roman
tel.č. 0911 254 534
09 Jakubov PAJPACH Marián
tel.č. 0905 745 582
Disciplinárna komisia
 
Predseda
SVETLÍK Lukáš

tel. č. 0915 922 915

disciplinarka@srz-zahorie.sk
Člen
ROZBORIL Vladimír
tel. č. 0905 769 456
 
Člen
ŠURAN Peter
tel. č. 0905 110 145
 
Člen
CHMELA Tomáš tel. č. 0948 050 111
 
Člen
ŽILAVÝ Martin
tel. č. 0907 059 647
 
Člen
ÁBEL Igor tel. č. 0905 837 063
 
Člen
PAJPACH Marián
tel. č. 0918 473 140
 
Člen
CHRUPKA Miloš
tel. č. 0903 821 652
 
Kontrolná komisia
 Predseda  BAČEK Róbert
 tel. č. 0918 336 307

kontrolnakomisia@srz-zahorie.sk

 Člen  MAŠEK Peter
 tel. č. 0903 853 301
 
 Člen  HOMOLA Daniel
 tel. č. 0903 755 989