Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Výbor Mestskej organizácie SRZ Záhorie pracuje v 19 člennom zložení

Predsedníctvo výboru:  
Predseda: Ing. KADNÁR Róbert tel.č. 0915 456 148
predseda@srz-zahorie.sk
Podpredseda: CÍCH Michal
tel.č. 0911 707 666
info@srz-zahorie.sk
Tajomník
DOSEDLA Vladimír tel.č. 0903 468 458 tajomnik@srz-zahorie.sk
Hlavný hospodár MÜLLER Roman tel.č. 0903 444 412
hospodar@srz-zahorie.sk
Pom. hospodár MIŠKOLCI Anton
tel.č. 0908 391 160  
Pokladník
Ing. BOČEV Ivan
tel.č. 0902 911 380
pokladnik@srz-zahorie.sk
Ved. RS CABADAJ Marek tel.č. 0904 804 830  
Učtovník PAJPACH Marián
tel.č. 0905 745 582  
Ref. pre mládež KRŠIAK Pavol
tel.č. 0904 107 727  
Brigádny referent KAŠŠA Martin
tel.č. 0950 406 705
 
Člen výboru VOLNÝ Martin
tel.č. 0910 591 124
 
Člen výboru ŠIMEK Roman tel.č. 0911 254 534  
Člen výboru BUKOVSKÝ Tomáš
tel.č. 0905 693 301
 
Člen výboru SAJAN Miroslav tel.č. 0904 482 484  
Člen výboru CHMELA Karel tel.č. 0911 760 674
 
Člen výboru ZEMAN Radovan tel.č. 0905 237 587
 
Člen výboru LÍM Peter tel.č. 0910 620 160  
Člen výboru UHERKOVÁ Zuzana
tel.č. 0905 758 172
 
Člen výboru SLOBODA Marián
tel.č. 0903 232 086
 
Členovia výboru - predsedovia obvodných organizácií:
 
01 Zohor CABADAJ Marek
tel.č. 0904 804 830 
02 Vysoká pri Mor.
Ing. KADNÁR Róbert
tel.č. 0911 456 148
03 Záhorská Ves LÍM Peter tel.č. 0910 620 160
04 Kuchyňa CÍCH Michal tel.č. 0911 707 666
05 Stupava DOSEDLA Vladimír tel.č. 0903 468 458
06 Lozorno ZEMAN Radovan tel.č. 0905 237 587
07 Malacky KAŠŠA Martin tel.č. 0950 406 705
08 Plavecký Štvrtok CHMELA Karel tel.č. 0905 976 902
09 Jakubov SLOBODA Marián tel.č. 0903 232 086
Disciplinárna komisia
 
Predseda
JUDr. Lukáš Svetlík

tel. č. 0915 922 915

disciplinarka@srz-zahorie.sk
Člen
Vladimír Rozboril
   
Člen
Ing. Peter Šuran
   
Kontrolná komisia