Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Výbor Mestskej organizácie SRZ Záhorie pracuje v 19 člennom zložení

Predsedníctvo výboru:  
Predseda: Ing. KADNÁR Róbert tel.č. 0915 456 148
predseda@srz-zahorie.sk
Podpredseda: CÍCH Michal
tel.č. 0911 707 666
info@srz-zahorie.sk
Tajomník
DOSEDLA Vladimír tel.č. 0903 468 458 tajomnik@srz-zahorie.sk
Hlavný hospodár MÜLLER Roman tel.č. 0903 444 412
hospodar@srz-zahorie.sk
Pom. hospodár MIŠKOLCI Anton
tel.č. 0908 391 160  
Pokladník
Ing. BOČEV Ivan
tel.č. 0902 911 380
pokladnik@srz-zahorie.sk
Ved. RS CABADAJ Marek tel.č. 0904 804 830  
Učtovník PAJPACH Marián
tel.č. 0905 745 582  
Ref. pre mládež KRŠIAK Pavol
tel.č. 0904 107 727  
Brigádny referent KAŠŠA Martin
tel.č. 0950 406 705
 
Člen výboru VOLNÝ Martin
tel.č. 0910 591 124
 
Člen výboru ŠIMEK Roman tel.č. 0911 254 534  
Člen výboru BUKOVSKÝ Tomáš
tel.č. 0905 693 301
 
Člen výboru SAJAN Miroslav tel.č. 0904 482 484  
Člen výboru CHMELA Karel tel.č. 0911 760 674
 
Člen výboru ZEMAN Radovan tel.č. 0905 237 587
 
Člen výboru LÍM Peter tel.č. 0910 620 160  
Člen výboru UHERKOVÁ Zuzana
tel.č. 0905 758 172
 
Člen výboru BOBÁK Tomáš
tel.č. 0905 306 494
 
Členovia výboru - predsedovia obvodných organizácií:
 
01 Zohor CABADAJ Marek
tel.č. 0904 804 830 
02 Vysoká pri Mor.
Ing. KADNÁR Róbert
tel.č. 0911 456 148
03 Záhorská Ves LÍM Peter tel.č. 0910 620 160
04 Kuchyňa CÍCH Michal tel.č. 0911 707 666
05 Stupava DOSEDLA Vladimír tel.č. 0903 468 458
06 Lozorno ZEMAN Radovan tel.č. 0905 237 587
07 Malacky KAŠŠA Martin tel.č. 0950 406 705
08 Plavecký Štvrtok CHMELA Karel tel.č. 0905 976 902
09 Jakubov PAJPACH Marián st.
tel.č. 0905 745 582
Disciplinárna komisia
 
Predseda 03
JUDr. Lukáš Svetlík

tel. č. 0915 922 915

disciplinarka@srz-zahorie.sk
Člen 04
Vladimír Rozboril
tel. č. 0905 769 456
 
Člen 01
Ing. Peter Šuran
tel. č. 0905 110 145
 
Člen 02
Tomáš Chmela tel. č. 0948 050 111
 
Člen 08
Peter Šimek tel. č. 0949 167 040
 
Člen 07
Martin Žilavý tel. č. 0907 059 647
 
Člen 06
Igor Ábel tel. č. 0905 837 063
 
Člen 09
Marián Pajpach ml. tel. č. 0918 473 140
 
Člen 05
Miloš Chrupka tel. č. 0903 821 652
 
Kontrolná komisia
 Predseda  Milan Brezovský
 tel. č. 0910 117 955
 
 Člen  Martin Vrabček
 tel. č. 0905 535 851
 
 Člen  Milan Lapčík
 tel. č. 0904 662 326