Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Vítame vás na oficiálnej stránke Mestskej organizácie SRZ Záhorie. Cieľom stránky je poskytovanie informácie o práci MsO SRZ Záhorie, našich revíroch, zarybňovaní, pretekoch, brigádach a ostatnej činnosti občianskeho združenia. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR!PRIJÍMANIE NOVÝCH ČLENOV

Žiadateľ vyplní prihlášku  za člena SRZ:  PRIHLÁŠKA DOSPELÝ * PRIHLÁŠKA DO 18r.

Následne je potrebné prihlášku doručiť predsedovi danej Obvodnej organizácie, do ktorej chcete byť zaradený. Kontakty na predsedov nájdete tu: PREDSEDA ObO

Ak predseda s prijatím do svojej ObO súhlasí, bude prihláška postúpená kompetentnej osobe, následne budete pozvaný na školenie a skúšky.

SÚHRNNÝ MATERIÁL ZÁKLADNÝCH RYBÁRSKYCH VEDOMOSTÍ PRE 
ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SLOVENSKOM RYBÁRSKOM ZVÄZE

image.png


ONLINE PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV

www.povolenienarybolov.sk

Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený OZ SRZ najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Členský príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku zrealizovaný najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka.


Prehľad členskej základne k 24.07.2022
Deti do 14r. 566
Mládež 78
Dospelí 2477
Spolu

3121