Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Vítame vás na oficiálnej stránke Mestskej organizácie SRZ Záhorie. Cieľom stránky je poskytovanie informácie o práci MsO SRZ Záhorie, našich revíroch, zarybňovaní, pretekoch, brigádach a ostatnej činnosti občianskeho združenia. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR!


ONLINE predaj bude spustený dňa 13.12.2021!!!
www.povolenienarybolov.sk
Žiadame členov, aby vytvárali objednávky až po odovzdaní záznamu o úlovkoch.

Termíny a miesta na odovzadie povolenia na rybolov

Nesprávne vyplnený Záznam o úlovkoch sa považuje za neodovzdaný!

Záznam o úlovkoch je potrebné odovzdať do 15. januára 2022. V prípade neodovzdania záznamu o úlovkoch MsO nevydá členovi povolenie na rybolov na následujúce obdobie. Zoznam miest - klikni tu!!!

Ak záznam posielate Slovenskou poštou, neposielajte zásielku DOPORUČENE ani DO VLASTNÝCH RÚK!!!
 

SÚHRNNÝ MATERIÁL ZÁKLADNÝCH RYBÁRSKYCH VEDOMOSTÍ PRE 
ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SLOVENSKOM RYBÁRSKOM ZVÄZE

image.png


ONLINE PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV

www.povolenienarybolov.sk

Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený OZ SRZ najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Členský príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku zrealizovaný najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka.


Prehľad členskej základne k 01.11.2021
Deti do 14r. 531
Mládež 69
Dospelí 2400
Spolu

3000