OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Kontaktujte nás: 02 65961 238 | info@srz-zahorie.sk

Vítame vás na oficiálnej stránke Mestskej organizácie SRZ Záhorie. Cieľom stránky je poskytovanie informácie o práci MsO SRZ Záhorie, našich revíroch, zarybňovaní, pretekoch, brigádach a ostatnej činnosti občianskeho združenia. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR!


Oznamujeme členom MsO SRZ Záhorie, že v termíne od 04.11.2021 7:00 do 07.11.2021 15:00 hod. bude obmedzený lov rybárom na revíre č. 1-1290 - VN Centnúz v úseku od stavidiel po chatovú oblasť Centnúz a to z oboch brehov, z dôvodu konania rybárskych pretekov v zmysle § 20 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o rybárstve“). Vzhľadom na uvedené užívateľ revíru 1-1290 MsO Záhorie v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve zakazuje lov všetkým rybárom, ktorí nie sú účastníkmi rybárskych pretekov vo vyššie uvedenom vymedzenom úseku VN Centnúz. Ďakujeme za porozumenie. Porušenie uvedeného zákazu sa bude riešiť v zmysle platných predpisov.


VČS MSO SRZ ZÁHORIE 2021

Obvodná organizácia

Dátum a čas

Miesto konania

01.

ZOHOR

13.08.2021 o 18:00 Kultúrny dom Zohor

02.

VYSOKÁ PRI MORAVE

03.08.2021 o 17:30 Kultúrny dom Vysoká pri Mor.

03.

ZÁHORSKÁ VES

01.08.2021 o 09:00 Kultúrny dom Záhorská Ves

04.

KUCHYŇA

31.07.2021 o 09:00 Kultúrny dom Kuchyňa

 05.

STUPAVA

01.08.2021 o 09:00 Rešt. u Melónka Stupava

06.

LOZORNO

15.08.2021 o 11:00 Centrum kultúry Zorno

07.

MALACKY

11.08.2021 o 18:00 Kino Malacky

08.

PLAVECKÝ ŠTVRTOK

01.08.2021 o 10:00
Kultúrny dom Plavecký Štvrtok

09.

JAKUBOV

08.08.2021 o 09:00
Pohostinstvo Steva Jakubov

TERMÍN KONFERENCIE MSO SRZ ZÁHORIE - 05.09.2021


SÚHRNNÝ MATERIÁL ZÁKLADNÝCH RYBÁRSKYCH VEDOMOSTÍ PRE 
ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V SLOVENSKOM RYBÁRSKOM ZVÄZE

image.png


ONLINE PREDAJ POVOLENÍ NA RYBOLOV

www.povolenienarybolov.sk

Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený OZ SRZ najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Členský príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku zrealizovaný najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka.


Prehľad členskej základne k 01.06.2021
Deti do 14r. 508
Mládež 68
Dospelí 2366
Spolu

2942

logo-stare.png

                                                                                          White Fish logo _CMYK.jpg